Leespraat

Kinderen met Down leren en ontwikkelen op een andere manier dan andere kinderen. Bij kinderen met Down is het auditieve stuk vaak een stuk minder en zijn deze kinderen veel beter in het visuele stuk. Kinderen met Down leren het beste in een 1 op 1 situatie. Door de auditieve beperking, is de focus en concentratie in een groep minder. Wanneer zij in een ruimte zijn met meerdere mensen, lijkt de taal voor hen, zoals Chinees voor mensen zonder Down Syndroom is. Daarnaast maken deze kinderen vanuit zichzelf geen verbinding tussen alle (betekenisloze) losse stukjes die zij krijgen aangeboden.

De begeleiding die we bieden met leespraat en medierend leren sluit mooi aan op Early Intervention. Hierdoor kun je voorkomen dat je kind blijft hangen in een ontwikkelingsfase; en als ouders krijg je steun, aanmoediging en informatie.

leesmotivatie

Leespraat is een holistische methode met als doel dat een kind leert een kind hoe hij in sociale situaties moet communiceren en handelen. In de bloem van Leespraat wordt mooi weergegeven aan welke hoofddoelen gewerkt wordt. We werken onder andere aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid, emotionele ontwikkeling, zelfsturing, planning, praktische vaardigheden en ook leert het kind de wereld om zich heen beter begrijpen. Dit wordt gedaan door met het kind diep in te gaan op de sociale gebeurtenissen in zjin leven en interesses, zodat er ook dagelijks oefenmomenten zijn.

Om de communicatie bij onze doelgroep te bevorderen, maken we gebruik van de kwaliteit dat zij visueel zeer sterk kunnen onthouden. De methodiek leert woorden aan via de visueel analytische methode. Door het oefenen met leeswoorden zal een kind meer gaan praten, woorden gemakkelijker kunnen oproepen uit het geheugen, langere zinnetjes gaan maken, en uiteindelijk beter verstaanbaar gaan praten. Frustraties van zich niet kunnen uitten, wordt hierbij een stuk minder. Dit is zeer regelmatig een hulpvraag die ouders hebben als zij zich bij ons aanmelden.

Doordat we werken vanuit de interesse van het kind en aangesloten wordt op de ontwikkeling van het kind, is de methode het meest geschikt om individueel aan te bieden. Wanneer het kind naar school gaat zal het veel voordeel hebben van zijn vaardigheden die hij opdoet met Leespraat. Het kan bijvoorbeeld in de kring vertellen wat het dit weekend heeft gedaan met behulp van een geschreven briefje van thuis. De school zal een positieve indruk krijgen van de leerbaarheid van het kind en dat heeft weer een positief effect voor hun zelfvertrouwen en hun verdere leven omdat de kans op doorstroom naar werk en zelfstandigheid ook groter is.

Meer informatie en de workshops kun je vinden op de website van stichting scope

06 43 58 23 73