Mediërend leren

Bij DML Zorgbureau werken we vanuit het concept Mediërend Leren volgens Stibco.

Het uitgangspunt van Mediërend Leren is dat elk kind een onbeperkt leervermogen kent (geen plafond) en het recht heeft zich te ontwikkelen. Dit geldt zeker ook voor de kinderen met het Syndroom van Down. Het is prachtig om te zien welke ontwikkel stappen deze kinderen kunnen maken en wat dit voor gevolgen heeft voor het perspectief van deze kinderen. Het maakt ouders en kinderen ook enorm trots. Door hier vanuit je innerlijke houding in te geloven, kun je heel erg ver komen.

Een kind kan pas zijn leervermogen gaan ontwikkelen, als hij begrijpt en leert waarom en hoe het kan leren. Door te observeren en hierbij te werken aan de cognitieve functies binnen de zone van de naaste ontwikkeling, krijgt het kind gereedschap mee dat belangrijk is voor de ontwikkeling op alle levensgebieden.

Bij de kinderen met wie wij werken, zijn we veelvuldig bezig met het verminderen van impulsiviteit, goed waarnemen, nauwkeurig werken, niet blokkeren en vergelijken. Door het kind actief te maken in zijn eigen ontwikkelproces, worden veel problemen rondom gedrag en motivatie voorkomen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt.

De begeleiding die we bieden met leespraat en medierend leren sluit mooi aan op Early Intervention. Hierdoor kun je voorkomen dat je kind blijft hangen in een ontwikkelingsfase; en als ouders krijg je steun, aanmoediging en informatie.

Meer informatie over de visie en uitgangspunten achter Mediërend Leren is te vinden via deze link.

06 43 58 23 73