Over ons

Ons aanbod

Kinderen met Downsyndroom hebben vaak een specifieke hulpvraag en een specifieke aanpak nodig. Wij zijn hierin gespecialiseerd. Middels diverse trainingen en scholingen hebben wij ons in deze kinderen verdiept en door onze ervaring die we hebben opgedaan kunnen we stellen dat de hulp die wij bieden enorm bijdraagt aan de zelfredzaamheid om in de maatschappij kunnen participeren. Dit is dan ook ons uiteindelijk doel van de begeleiding die wij bieden: deze kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige burgers in een inclusieve samenleving.

De begeleiding is gericht op kinderen met Downsyndroom en de bijbehorende aanpak, maar we kijken ook heel erg kind specifiek. Wat is de hulpvraag van ouders en op welke manier kunnen we eraan bijdragen dat aan die hulpvraag wordt gedaan?

Veelal heeft de hulpvraag van ouders te maken met onderstaande doelen. Deze behandelen wij met de kinderen.

  • Werken met een (dag)planning
  • Zelfredzaamheid (bijvoorbeeld zelf naar de wc kunnen gaan, je jas aan kunnen trekken, enz.)
  • Zelfstandig werken (aan een tafel een werkje kunnen doen)
  • Praktische vaardigheden (bijvoorbeeld: hoe poets je je tanden, waarom is dat belangrijk)
  • Vergroten van de kennis van de wereld om hen heen (bijvoorbeeld begrijpen dat sinterklaas niet bestaat, waarom je thuis moet blijven met corona)
  • Zelfsturing in gedrag (bijvoorbeeld niet impulsief zijn, weglopen, dingen afpakken, slaan, spugen, schoppen enz.)
  • Sociale vaardigheden /communicatie (bijvoorbeeld hoe vraag je of een vriendje met je wilt spelen, wanneer zeg je dank u wel en alstublieft)
  • Emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld omgaan met ziekenhuisbezoek, prikken, nieuwe activiteiten, uitjes met het gezin: hoe ga je daar mee om)
  • Prikkelverwerking
  • Het versterken van het oplossend vermogen van het kind.

Naast het begeleiden van de kinderen, nemen we ook de begeleiding van de ouders mee, waardoor zij inzichten en handvatten krijgen om ook thuis met hun kinderen aan de slag te gaan met opvoedingsproblematieken die kenmerkend zijn voor deze kinderen. De pedagogische driehoek waaruit wij werken is school, ouders en het kind. In de begeleiding nemen wij de gehele driehoek mee, om een zo groot mogelijk effect te creëren van de begeleiding ten bate van het kind.

Door deze begeleiding vroegtijdig in te zetten, zullen deze kinderen zich beter kunnen redden op school en later in de maatschappij.

Ons team

Deborah

Susan

Kim

Kelly

Nelleke

Ons werkgebied

Bij de gemeente Midden-Holland hebben wij een contract voor Jeugdhulp. De kosten van de begeleiding worden vergoed in ZIN. Ook werken we vanuit de PGB.

In deze gemeenten leveren we Zorg In Natura: Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen.

In deze gemeenten leveren we zorg vanuit de PGB: Gouda, Alphen aan den Rijn en Den Haag.

06 43 58 23 73