Over ons

Onze missie en visie

Geen enkel mens heeft een plafond aan wat hij of zij kan leren. Wij kunnen juist elkaar zo veel leren. Samen leren, samen ontwikkelen. Niemand heeft een achterstand en iedereen mag zich ontwikkelen in zijn of haar eigen zone van de naaste ontwikkeling.

Met die instelling kun je het beste halen uit ieder mens. Wij zijn voor een inclusieve samenleving en streven ernaar dat ieder mens een plekje in de samenleving heeft als volwaardig mens, ongeacht welke beperking of kwaliteit iemand heeft. Samen sta je sterker.

Wij zijn gespecialiseerd in kinderen van 2 t/m 18 jaar met het Syndroom van Down. We proberen deze jongeren bagage mee te geven voor de rest van hun leven.

Kinderen met Downsyndroom hebben vaak een specifieke hulpvraag en een specifieke aanpak nodig. Wij zijn hierin gespecialiseerd. Middels diverse trainingen en scholingen hebben wij ons in deze kinderen verdiept en door onze ervaring die we hebben opgedaan kunnen we stellen dat de hulp die wij bieden enorm bijdraagt aan de zelfredzaamheid om in de maatschappij kunnen participeren. Dit is dan ook ons uiteindelijk doel van de begeleiding die wij bieden: deze kinderen te laten opgroeien tot zelfstandige burgers in een inclusieve samenleving.

De begeleiding is gericht op kinderen met Downsyndroom en de bijbehorende aanpak, maar we kijken ook heel erg kind specifiek. Wat is de hulpvraag van ouders en op welke manier kunnen we eraan bijdragen dat aan die hulpvraag wordt gedaan? De hulpvraag van de ouders, de cliënt en het gezin is het uitgangspunt van onze begeleiding. Er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van de cliënt en zijn netwerk en in samenspraak met u wordt er een plan opgesteld. In deze gesprekken communiceert u direct met onze hulpverleners en hanteren we op die manier zo kort mogelijke lijnen.

Veelal heeft de hulpvraag van ouders te maken met onderstaande doelen. Deze behandelen wij met de kinderen.

  • Werken met een (dag)planning
  • Zelfredzaamheid (bijvoorbeeld zelf naar de wc kunnen gaan, je jas aan kunnen trekken, enz.)
  • Zelfstandig werken (aan een tafel een werkje kunnen doen)
  • Praktische vaardigheden (bijvoorbeeld: hoe poets je je tanden, waarom is dat belangrijk)
  • Vergroten van de kennis van de wereld om hen heen (bijvoorbeeld begrijpen dat sinterklaas niet bestaat, waarom je thuis moet blijven met corona)
  • Zelfsturing in gedrag (bijvoorbeeld niet impulsief zijn, weglopen, dingen afpakken, slaan, spugen, schoppen enz.)
  • Sociale vaardigheden /communicatie (bijvoorbeeld hoe vraag je of een vriendje met je wilt spelen, wanneer zeg je dank u wel en alstublieft)
  • Emotionele ontwikkeling (bijvoorbeeld omgaan met ziekenhuisbezoek, prikken, nieuwe activiteiten, uitjes met het gezin: hoe ga je daar mee om)
  • Prikkelverwerking
  • Het versterken van het oplossend vermogen van het kind.

Naast het begeleiden van de kinderen, nemen we ook de begeleiding van de ouders mee, waardoor zij inzichten en handvatten krijgen om ook thuis met hun kinderen aan de slag te gaan met opvoedingsproblematieken die kenmerkend zijn voor deze kinderen. De pedagogische driehoek waaruit wij werken is school, ouders en het kind. In de begeleiding nemen wij de gehele driehoek mee, om een zo groot mogelijk effect te creëren van de begeleiding ten bate van het kind.

Door deze begeleiding vroegtijdig in te zetten, zullen deze kinderen zich beter kunnen redden op school en later in de maatschappij.

Ons team

Deborah

Susan

Kim

Nelleke

Ons werkgebied

Bij de gemeente Midden-Holland hebben wij een contract voor Jeugdhulp. De kosten van de begeleiding worden vergoed in ZIN. Ook werken we vanuit de PGB.

In deze gemeenten leveren we Zorg In Natura: Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen.

In deze gemeenten leveren we zorg vanuit de PGB: Gouda, Alphen aan den Rijn en Den Haag.

06 43 58 23 73