Wat onze klanten zeggen

Heel blij met de begeleiding

“Heel blij met de begeleiding van Deborah en Susan voor onze zoon Storm. Sinds maart zijn we gestart met leespraat en we zien een enorme groei bij hem, vooral in zijn spraak en woordenschat. Maar ook met geconcentreerd werken aan tafel, natuurlijk komt dat ook doordat hij op school is gestart, maar zeker ook door leespraat. Ook zijn Deborah en Susan heel erg betrokken en denken altijd met ons mee. Superblij met ze, ik kan DML zorgbureau iedereen aanraden!”

Wendy Moubis, moeder van Storm

Wij raden iedereen aan om te starten bij DML Zorgbureau

“Wij hebben een zoontje van nu 8 jaar met het Down Syndroom en Deborah is al sinds Jasper klein was gestart met Leespraat. Jasper heeft hierdoor zijn werkhouding, leesprestaties, gedrag en het leren uiten van zijn emoties enorm verbeterd. Zonder dit traject zou Jasper echt niet zo ver gekomen zijn als hij nu is. Wij raden dan ook iedereen aan om te starten bij DML zorgbureau. Je krijgt altijd een luisterend oor en hulp bij problemen waar je als ouder tegen aan loopt.”

Marijke Vanseer, moeder van Jasper

Persoonlijke benadering naar ouders

“Ik ben erg blij met de lessen die gegeven worden. De persoonlijke benadering richting ouders vind ik fijn. Ook de flexibiliteit mbt de te geven oefenstof maakt dat de leerlingen extra gemotiveerd zijn en blijven.”


Klanttevredenheidsonderzoek

Elke jaar voeren we een anoniem klanttevredenheidsonderzoek uit om te onderzoeken of men nog tevreden is over onze dienstverlening en wat wij nog kunnen verbeteren aan onze dienstverlening.

De resultaten van dit onderzoek zullen wij delen op deze pagina.

Uitslag Klanttevredenheidsonderzoek 2020

1. Hoe lang ontvangt u nu begeleiding van DML zorgbureau?half jaar – jaar – 4 jaar – 5 jaar – 2 jaar
2. Heeft u bij aanvang voldoende informatie gekregen via website of begeleidster?[  ]   Ja het was voor mij duidelijk5
[  ]   Ja, maar Ik miste wel een aantal dingen0
[  ]   Nee het was voor mij onduidelijk0
[  ]   Anders: ______________________________0
3. Hoe tevreden bent u met de begeleiding?zeer tevreden3
tevreden2
neutraal0
ontevreden0
zeer ontevreden0
4. Wat vind u van belangrijke aspecten van de begeleiding van uw kind? Meerdere antwoordmogelijkheden zijn mogelijk.[  ]   Leespraat5
[  ]   Medierend leren2
[  ]   OuderCafe1
[  ]   Schriftje3
[  ]   Persoonlijke benadering5
[  ]   Veiligheid2
[  ]   Anders: ______________________________
5. Schikken de tijden van de begeleiding?zeer tevreden3
tevreden2
neutraal0
ontevreden0
zeer ontevreden0
6. Welke manier van communiceren met de begeleiders vind u het meest prettig? U kunt meerdere antwoorden aangeven.[  ]   Via mail2
[  ]   Telefonisch2
[  ]   VIa Whatsapp4
[  ]   Via schriftje3
7. Komt de begeleiding overeen met de gemaakte afspraken?zeer tevreden3
tevreden2
neutraal0
ontevreden0
zeer ontevreden0
8. Wordt er rekening gehouden met uw wensen?zeer tevreden2
tevreden3
neutraal0
ontevreden0
zeer ontevreden0
9. Heeft de begeleidster voldoende tijd?zeer tevreden3
tevreden2
neutraal0
ontevreden0
zeer ontevreden0
10. Weet u wie uw aanspreekpunt is?ja5
nee0
11. Wat vind u van de deskundigheid van onze begeleiders?O   Goed5
O   Ruim voldoende0
O   Voldoende0
O   Matig0
12. Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de dienstverlening?Klein beetje meer overleg aangaande de schoolwensen alhoewel dit vaak moeilijk te realiseren is omdat die dan ook mee moeten werken.
Niets. Ik vind de proffesionalitet alleen maar toenemen!
Communicatie over doelstellingen
Communicatie waar begeleider op inzet, maar dit is met schriftje grotendeels opgelost
13. Wat vind u de grootste meerwaarde van de begeleiding?Persoonlijk contact met de begeleiding
Dat er aandacht is voor het kind en het over iets gaat wat bij het kind vandaan komt
Dat client leert zijn emoties te uiten en daardoor zijn motivatie en leergierigheid beter wordt. En natuurlijk zijn lezen sterk voorruit gaat.
Het persoonlijke
Persoonlijke benadering, geduldig en professioneel
14. Welk cijfer zou u willen geven aan DML zorgbureau?Gemiddelde 8,8

Schrijf een referentie

Wij waarderen het als u op deze pagina een referentie schrijft over DML zorgbureau.

Bel DML Zorgbureau op: 06-43582373